Woningverhuur via leegstandswet

Heeft u uw nieuwe woning al betrokken en staat uw oude huis nog steeds te koop? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om tijdelijk uw woning te verhuren met een vergunning van B&W, op basis van de Leegstandswet.

Deze vergunning kunt u aanvragen als u de woning bijvoorbeeld niet verkocht krijgt. De woning moet minimaal zes maanden verhuurd worden. Een huurder kan zich bij tijdelijk verhuur op basis van de Leegstandswet niet beroepen op huurbescherming. De te sluiten huurovereenkomst moet aan formaliteiten voldoen waar strak de hand aan moet worden gehouden. Ook de termijnen moeten in acht worden genomen.

De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Is een vergunning vóór 1 juli 2013 afgegeven? Dan blijft de maximale huurprijs gelden die in de vergunning staat. Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan. De vergunning voor te koop staande koopwoningen geldt voor 5 jaar. Bij een lopende vergunning is verlenging niet nodig, maar geldt de vergunning alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen. Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren. Het moet gaan om woonruimte in een te koop staande woning die nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning), in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar bewoond werd of in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maar 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.

Wilt u meer weten over de leegstandswet neem dan contact met ons op of klik op deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/inhoud/woning-tijdelijk-verhuren