Beheer

Uw huis verhuren is een, maar professioneel beheren is een tweede!

Een van de redenen om uw woning(en) in beheer te geven is ontzorgen. U hoeft dus geen familie of vrienden in te schakelen en u weet zeker dat uw woning op een  professionele wijze wordt beheerd. HousingOnline heeft een samenwerkingsverband met professionele vastgoedbeheerders welke ruime ervaring hebben als het gaat om financieel, commercieel en technisch beheer van onroerend goed.

Onder vastgoed management verstaan wij:

 1. Administratief beheer
 • Factureren en incasseren van huurpenningen en eventuele gebruikslasten
 • Debiteuren bewaking (aanmanen en uit handen geven aan deurwaarder)
 • Periodieke afrekening van de huurpenningen
 • Periodieke verslaglegging aan de eigenaar
 • Jaarlijkse huurprijsaanpassing
 • Afrekening van servicekosten en gebruikerslasten

 

 1. Technisch beheer
 • Verrichten van inspectie bij mutatie en inspectierapporten opstellen
 • Verrichten van (preventieve) inspectie bij klachten
 • Contactpersoon voor de huurders
 • Opdracht geven aan leveranciers voor noodzakelijk onderhoud
 • Begeleiding en controle van leveranciers voor noodzakelijk onderhoud en controle op uitvoering onderhoud
 • Afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten
 • Verhelpen technische storingen

 

 1.  Commercieel beheer
 • Statuscheck van de woning / vroegtijdig contact met de huurder
 • Tijdig aanbrengen van beschikbare woning bij woning bemiddelingsbureau
 • Begeleiding van en aanspreekpunt voor woning bemiddelingsbureau
 • Inspectie controle van de woning bij eindoplevering
 • De woning gereed maken voor verhuur.
 • Huurprijsherziening van de lopende huurcontracten

 

Kosten woningbeheer

We rekenen een beheer fee van 6% over de geïncasseerde huur, exclusief 21% BTW. Dit is voor zowel technisch als voor administratief/financieel en commercieel beheer. Om gebruik te kunnen maken van beheer is een schriftelijke opdracht nodig, welke bij HousingOnline opvraagbaar is.