Zet mijn woning direct te huur / Offer my property for rent now

Wilt u uw woning verhuren? Dat kan! Meld u nu aan en na het doorlopen van 6 simpele stappen staat uw woning morgen al op verschillende sites waaronder pararius.nl. / Would you like to rent your property? You can! Register today and follow six easy steps, your property will be online tomorrow at various sites including pararius.nl.
 • Stap 1
 • Stap 2
 • Stap 3
 • Stap 4
 • Stap 5
 • Stap 6

Stap 1 uw gegevens / Your Details:

 • *Naam / Surname
 • Voornamen / Given name(s)
 • Woon/Correspondentieadres / Residential address/Correspondence address
 • Postcode, Plaats / Postcode, Town
 • *E-Mail / E-mail address
 • Bankrekeningnummer
  Voor huurpenningen / Bank account number for rent payments
 • *Telefoon / Home phone number
 • Telefoon mobiel / Mobile phone number
 • Legitimatie (graag bijvoegen in de bijlage) / Proof of identity (please add the attachment)
 • Burgerlijke staat / Marital status
 • *De opdrachtgever verklaart te handelen met toestemming van alle eventuele belanghebbende(n) van het te verhuren object./
  *The client undertakes to act with the permission of all interested and involved parties concerning the property.
 • BEVOEGDHEID TOT VERHUUR EN RELEVANTE INFORMATIE / Leasing authority and relevant information
  *Opdrachtgever verklaart dat / The client confirms that :

Volgende
Vorige